Biserica de lemn din Căianu

Biserica de lemn din Căianu, comuna Căianu, județul Cluj, se afla construită pe un deal în marginea satului, în mijlocul cimitirului. Edificarea noii biserici de zid, în 1956, a determinat renunțarea la vechea biserică, aceasta fiind abandonată. Trecerea timpului și-a spus cuvântul iar bisericuța, nebeneficiind de sprijinul comunității, s-a deteriorat. Azi, în vechiul cimitir se […]

Biserica de lemn din Frata – Coborârea Sfântului Spirit

Biserica de lemn din Frata, comuna Frata, județul Cluj, datează din anul 1827, an însemnat pe ușiorii intrării. Are hramul „Coborârea Sfântului Spirit”. Apariția unei a doua parohii a românilor din Frata este legată de evenimentele politice externe ale începutului de veac 18. Se cunoaște contextul în care episcopul ortodox Atanasie Anghel a semnat la […]

Biserica de lemn din Berchiesu – Sfintii Arhangheli

Biserica de lemn din Berchieșu, comuna Frata, județul Cluj, datează din anul 1765, an însemnat pe piciorul mesei altarului cu litere chirilice. Are hramul „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil”. Biserica se află pe noua listă a monumentelor istorice. Biserica de lemn a fost folosită neîntrerupt în cadrul slujbelor religioase din 1765 și până la mijlocul […]

Mănăstirea Sfânta Treime Soporu de Câmpie

Mănăstirea Sfanta Treime din Soporu de Câmpie este o mănăstire de călugări creștin-ortodocși. Lăcașul a fost construit în anul 1992 la propunerea si cu sprijinul preotului ortodox din sat, Nicolae Pasca. Mănăstirea se află pe dealul Soporului (într-o zonă retrasă) La hotarul dintre satele Soporu de Campie,Frata,Iacobeni, putându-se ajunge la ea de pe drumul judetean […]

Biserica Unitariana din Suatu

Pe terenul fostului sat Suatu de Sus se află vechea Biserică Unitariană din secolul al XIII-lea (inițial Romano-Catolică, stil gotic), cu arcade și cu portalul de sud din secolul al XV-lea. Pe capitelele colonadelor se găsesc steme cu lupi ale familiei Suki. În biserica din Suatu există trei variante ale stemei cu lupi a familiei […]

Sit arheologic Soporu de Campie

Pe locul numit „Măzăriște“, la dreapta drumului ce iese din sat {drumul de la „Șură”, spre Aruncuta }, pe o terasă, există o așezare din epoca romană. La poalele dealului „Cuntenit“ sau „Hodaie“, situat la aproximativ 2 km sud de sat, s-a descoperit și apoi s-a cercetat sistematic, între anii 1956-1961, un cimitir mai vechi al […]

Muzeul traditiilor Frata

Cea de-a opta ediţie a „Horei satului” de la Frata a prilejuit şi deschiderea unui muzeu al tradiţiilor. Locuitori ai comunei au donat obiecte vechi, care au fost adunate într-un muzeu amenajat în una din sălile şcolii din Frata.

Sculpturile lui Sebastian Naciu – Frata

Naciu Sebastian este un foarte talentat sculptor în lemn. S-a născut în anul 1981, descoperindu-și valențele artistice încă din copilărie. A debutat în anul 1997 ca autodidact. A fost cunoscut și apreciat la concursurile de la: Câmpia Turzii, unde a obținut locul I în 1999 și locul II în anul 2001; Sângeorz-Băi, unde a obținut […]

Necropola sat Soporu de Campie

În Soporu de Câmpie s-a cercetat pentru prima dată o necropolă care poate fi atribuită autohtonilor din provincia Dacia. Materialul ceramic de factură dacică este format dintr-un lot de aproximativ 42 de vase, lucrate exclusiv cu mâna, din pastă cu multe impurități, combinând nisip și pietricele. Principalele forme sunt oalele fără toarte. Decorul este sărac, […]

Fânațele Suatu

suatu

Fânațele Suatu I și II alcătuiesc o arie protejată de interes național ce corespunde categoriei a IV-a IUCN (rezervație naturală botanic), sitată în județul Cluj, pe teritoriul administrativ al comunei Suatu. Rezervația naturală este alcătuită din două parcele cu o suprafață totală de 9,20 ha, una în partea nord-estică și a II-a în sud-estul satului […]